Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Φ/Β Πάρκο Πρέβεζας

Χρονολογία:

2010

Τοποθεσία:

ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας

Ισχύς:

0,767 MW

Τεχνολογία:

Φωτοβολταϊκή

Περιγραφή:

Ο Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός είναι εγκατεστημένος σε ιδιόκτητο ακίνητo στο Ο.Τ. 9 της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, η οποία βρίσκεται στα όρια του Δ. Πρέβεζας στο Ν. Πρέβεζας.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Φωτοβολταϊκού Σταθμού είναι ίση με 767,55 kWp. Ο Φ/Β σταθμός αποτελείται από συστοιχίες πολυκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών στοιχείων (modules).

Εξοπλισμός:

Ο Φ/Β Σταθμός αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

  • Φ/Β Γεννήτριες
  • Μετατροπείς ισχύος δικτύου DC/AC για την διασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ
  • Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Μετρήσεων
  • Μεταλλικά ικριώματα στήριξης Φ/Β Γεννητριών
  • Έργα Υποδομής
  • Οικίσκο ελέγχου

 

Δείτε το στον χάρτη:

Φωτογραφίες από το έργο