Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Φ/Β Πάρκο Ιωαννίνων

Χρονολογία:

2011

Τοποθεσία:

Δήμος Ζίτσας

Ισχύς:

99.875 kW

Τεχνολογία:

Φωτοβολταϊκή

Περιγραφή:

Ο Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός είναι εγκατεστημένος σε μισθωμένο ακίνητo, το οποίο βρίσκεται στα όρια του Δ. Ζίτσας στο Ν. Ιωαννίνων.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Φωτοβολταϊκού Σταθμού είναι ίση με 99,875 kWp. Ο Φ/Β σταθμός αποτελείται από συστοιχίες πολυκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών στοιχείων (modules) της εταιρίας Yingli και τριφασικούς μετατροπείς της εταιρίας SMA.

Εξοπλισμός:

Ο Φ/Β Σταθμός αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

  • Φ/Β Γεννήτριες
  • Μετατροπείς ισχύος δικτύου DC/AC για την διασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ
  • Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Μετρήσεων
  • Μεταλλικά ικριώματα στήριξης Φ/Β Γεννητριών
  • Έργα Υποδομής

Δείτε το στον χάρτη:

Φωτογραφίες από το έργο