Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΜΥΕ Βρυσοχωρίου

Χρονολογία:

2010

Τοποθεσία:

Βρυσοχώρι Ιωαννίνων

Ισχύς:

1.56 MW

Τεχνολογία:

Υδροηλεκτρική

Περιγραφή:

Το ΜΥΗΕ Βρυσοχωρίου εκμεταλλεύεται καθαρό ύψος πτώσης 126 μέτρων που επιτυγχάνεται σε μήκος περίπου 2,2 km της κοίτης του υπ' όψιν ρέματος, μεταξύ των υψομέτρων 777 m και 642 m, με αγωγό προσαγωγής μήκους 2.400 m. Το σύνολο των συνιστωσών του έργου, (σταθμός παραγωγής, υδροληψία, αγωγός προσαγωγής) βρίσκεται στα βόρεια του οικισμού του Βρυσοχωρίου, κατάντι αυτού και σε απόσταση από περίπου 2,3 km (σταθμός).

Εξοπλισμός:

To Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Βρυσοχωρίου, έχει δυνατότητα χρήσης μέγιστης παροχής 1,4 m3/s, με αντίστοιχη μέγιστη ισχύ στροβίλου 1,56 ΜW. Η αναμενόμενη παραγωγή ενέργειας είναι 4,1 GWh.

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του σταθμού έχει εγκατασταθεί σε κτίριο περίπου 110 m2, και περιλαμβάνει υδροστρόβιλο τύπου Pelton, κατακορύφου άξονα, με 4 ακροφύσια, σύγχρονη γεννήτρια 1700 kVA, μετασχηματιστή 1850 kVA, ηλεκτροϋδραυλικό ρυθμιστή, πίνακες Χαμηλής και Μέσης Τάσης και αυτοματισμούς.

Η υδροληψία αποτελείται από μικρό υπερπηδητό φράγμα, ύψους 2 μέτρα και διάταξη με σχάρες τύπου coanda (για πρώτη φορά στην Ελλάδα). Ο αγωγός, μήκους 2400 m, έχει κατασκευαστεί από GRP, σε τρία ίσα τμήματα, διαμέτρου 1000 mm, 900 mm και 800 mm αντίστοιχα. Τμήμα του αγωγού μήκους 120 m κοντά στον σταθμό έχει κατασκευαστεί από χαλυβδοσωλήνα ελικοειδούς ραφής.

Το σύνολο του αγωγού (με εξαίρεση την διάβαση του ρέματος) έχει τοποθετηθεί υπόγεια. Το μεγαλύτερο τμήμα του αγωγού (περίπου 2000 μέτρα) οδεύει επί της επαρχιακής οδού Βρυσοχώρι - Παλαιοσέλι, χωρίς καμμία αισθητική όχληση. Το τμήμα κοντά στην υδροληψία, μήκους περίπου 350 m, τοποθετήθηκε σε νέα διάνοιξη, παράλληλα με την κοίτη του ρέματος.

Δείτε το στον χάρτη:

Φωτογραφίες από το έργο