Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ο Όμιλος

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ακαδημίας 6
Τ.Κ. 45 332 Ιωάννινα

Ιστορικό

Η πρώτη εταιρεία του ομίλου η "Πίνδος Ενεργειακή ΑΕ" ιδρύθηκε το 1998 από στελέχη με μακρά εμπειρία σε οικονομικά, ενεργειακά και τεχνικά θέματα.

Το πρώτο έργο του ομίλου κατασκευάστηκε το 2001 και λειτούργησε το 2002. Η ανάπτυξη του ομίλου συνεχίσθηκε με την προσθήκη νέων εταιρειών και την ανάπτυξη, αδειοδότηση και εκμετάλλευση μικρών υδροηλεκτρικών έργων.

Το Μάιο του 2000 ιδρύεται η εταιρία "Συμμετοχές Δυτικής Ελλάδας ΑΕ". Το 2002 ο όμιλος δραστηριοποιήθηκε στον κλάδο της αιολικής ενέργειας, με την δημιουργία της "SPIDER Ενεργειακή ΑΕ". Στην εταιρία συμμετείχε με ποσοστό 50% η εταιρία "Συμμετοχές Δυτικής Ελλάδας ΑΕ" και η Μεταλλοβιομηχανία "Υιοι Ν.Πέτσιου ΑΒΕΕ (SPIDER SA)" με ποσοστό συμμετοχής 50%.

Το 2003 ιδρύεται η εταιρία "Ενεργειακή Αιτωλοακαρνανίας ΟΕ" με σκοπό την ανάπτυξη έργων στην Δ. Ελλάδα.

Το 2006 η "SPIDER Ενεργειακή ΑΕ" εξαγοράστηκε στο σύνολό της από τον όμιλο "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ", έχοντας Άδειες Παραγωγής ισχύος 100 MWκαι περίπου 200 MW κυρίως αιολικών πάρκων σε ανάπτυξη.

Το 2007 κατασκευάζεται το μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 3,14 ΜW στο Περιβόλι Ν.Γρεβενών, το οποίο τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Φεβρουάριο του 2008.

Το 2007 ιδρύεται η εταιρία "Φωτοβολταϊκά Δυτικής Ελλάδας ΟΕ" που αποτελεί την εταιρία του ομίλου που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ρεύματος από ηλιακή ενέργεια.

Το έτος 2008 συστάθηκε η εταιρία "Pindos Energy Romania SLR" και αποτελεί μία προσπάθεια του ομίλου να αναπτυχτεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ρουμανίας.

Το έτος 2008 συστάθηκε η εταιρία "Real Estate Δυτικής Ελλάδας ΟΕ" και αποτελεί την εταιρία του ομίλου που θα δραστηριοποιηθεί στον κλάδο του REAL ESTATE.

Στα τέλη του 2008 ιδρύεται η "Πίνδος Αιολικά Πάρκα ΟΕ" που αποτελεί την εταιρία του ομίλου που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ρεύματος από αιολική ενέργεια.

Το έτος 2009 ιδρύεται η εταιρία "Πίνδος Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΟΕ" με σκοπό την ανάπτυξη και εκμετάλλευση ενεργειακών έργων.

Τον Ιούλιο του 2009 η εταιρία "Συμμετοχές Δυτικής Ελλάδας ΟΕ" απορροφήθηκε από την "Πίνδος Ενεργειακή ΑΕ".

Τον Μάιο του 2011 ιδρύεται η εταιρία "Πίνδος Energy Service Ο.Ε.".

Η “Πίνδος Ενεργειακή ΑΕ” το 2012 στα πλαίσια του Epirus Bussiness Forum 2012 βραβεύτηκε ως η καλύτερη ενεργειακή εταιρία της Ηπείρου. Το 2012 η εταιρία “Πίνδος Energy Services ΟΕ” απέκτησε πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008.

Στη συνέχεια το 2013 η “Πίνδος Energy Services ΟΕ” μετονομάζεται σε “Power Energy Services ΑΕ” και ενδυναμώνεται με στρατηγικές συνεργασίες, ώστε να διευρύνει πανελλαδικά την κάλυψή της.