Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ο Όμιλος

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ακαδημίας 6
Τ.Κ. 45 332 Ιωάννινα

Οικονομικά Στοιχεία

Παρακάτω εμφανίζονται οργανωμένοι οι ισολογισμοί του Ομίλου ανά έτος και εταιρία. Πατήστε στο αντίστοιχο εικονίδιο για να δείτε τον ισολογισμό που επιθυμείτε.

Πίνδος Ενεργειακή
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999