Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Power Energy Services ΑΕ

Η εταιρία συστάθηκε το 2011 και αποτελεί την εταιρία του ομίλου που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης, επίβλεψης και μελέτης έργων Α.Π.Ε..

Μέσω της "Power Energy Services AE" ο όμιλος παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας ενεργειακών έργων. Η "Power Energy Services ΑΕ" ξεκίνησε και αναπτύχθηκε με βάση το τεχνικό τμήμα της "Πίνδος Ενεργειακή ΑΕ". Η "Πίνδος Ενεργειακή ΑΕ" αποτελεί έναν από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που δραστηριοποιήθηκε στα έργα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το τεχνικό της τμήμα για πάνω από μια δεκαετία αναπτύσσει, κατασκευάζει, λειτουργεί και συντηρεί ενεργειακά έργα. Στελεχώθηκε με γνώμονα τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των ενεργειακών έργων του ομίλου και διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό.

Συνέχεια αυτής της προσπάθειας μέσω ενδυνάμωσης με στρατηγικές συνεργασίες, είναι η δημιουργία της "Power Energy Services ΑΕ", στόχος της οποίας είναι να παρέχει τις ίδιες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τρίτους.

Σε αυτό το πλαίσιο η "Power Energy Services ΑΕ" συνεργάζεται με τους κυριότερους προμηθευτές εξοπλισμού. Παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις, με έμφαση στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού. Το 2012 πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.p-e-s.gr.