Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Εταιρίες

ο όμιλος αποτελείται από τις εξής εταιρίες:

Πίνδος Ενεργειακή Α.Ε

Έτος ίδρυσης: 1998

Στόχος: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ενεργειακή Αιτωλοακαρνανίας ΟΕ

Έτος ίδρυσης: 2003

Στόχος: H ανάπτυξη έργων στην περιοχή του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Φωτοβολταϊκά Δυτικής Ελλάδας ΟΕ

Έτος ίδρυσης: 2007

Στόχος: Ανάπτυξη φωτοβολταικών έργων στην Ελλάδα.

Πίνδος Αιολικά Πάρκα ΟΕ

Έτος ίδρυσης: 2008

Στόχος: Ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην Ελλάδα.

Πίνδος ΑΠΕ ΟΕ

Έτος ίδρυσης: 2009

Στόχος: Ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.

Pindos Energy Romania S.L.R.

Έτος ίδρυσης: 2008

Στόχος: Ανάπτυξη έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ρουμανία.

Real Estate Δυτικής Ελλάδος ΟΕ

Έτος ίδρυσης: 2008

Στόχος: Δραστηριοποίηση στον χώρο του REAL ESTATE.

Power Energy Services ΑΕ

Έτος ίδρυσης: 2011

Στόχος: Επισκευή,συντήρηση,επίβλεψη και μελέτη έργων Α.Π.Ε.