Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πιστοποιήσεις-Διακρίσεις

Η Πίνδος Ενεργειακή ΑΕ το 2012 στα πλαίσια του Epirus Bussiness Forum 2012 βραβεύτηκε ως η καλύτερη ενεργειακή εταιρία της Ηπείρου.
Το 2012 η εταιρία Πίνδος Energy Services ΟΕ απέκτησε πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008