Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε
με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πίνδος Ενεργειακή ΑΕ

Ο όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κύρια με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων από ανανεώσιμες πηγές. Αποτελεί έναν από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με την ανάπτυξη έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η σύσταση του ομίλου έγινε το 1998.

O όμιλος αποτελείται από οχτώ (8) εταιρείες.

Διαθέτει σε λειτουργία τρία ΜΥΕ ισχύος 6,56 MW και δύο Φ/Β πάρκα ισχύος 867 kW καθώς και ένα Φ/Β πάρκο σε κατασκευή ισχύος 821,1 kW.

Απασχολεί συνολικά 12 άτομα προσωπικό και διαθέτει όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του.

Οι συνολικές πάγιες επενδύσεις του ομίλου ανέρχονται σήμερα σε 18 εκατ. Ευρώ περίπου.